Hakkında

Atopya, yani Foucault’un ifadesiyle “yoldan çıkmak”, insanların bir arada, dayanışma içinde oluşturdukları ve yaşattıkları mutlu gelecek tasarımları olan ütopyaların aksine, şu anda, hemen şimdi yeni bir yaşamı örgütlemenin mümkün olduğunu pratikleriyle birlikte göstermeyi amaçlar. Otorite ve hiyerarşinin olduğu her yerde tahakküm ve mantıksızlık hakimdir. Devlet ve kurumlarının, sermayenin ve onun piyasa ihtiyaçlarının karşılığı olacak biçimde üstten aşağı kurgulanmış bir doğa ve onun bir parçası olması gerekirken tam da karşısına dikilmiş insanların her gün yeniden ürettiği piyasa toplumuna karşı alternatifsiz olmadığımızı göstermek ve bu yeni yaşamı her an, her gün yeniden üretmek için dayanışmaya…